HIG LANGKAWI HOLDINGS SDN BHD

Pengenalan

HIG Langkawi Holdings Sdn Bhd

HIG LANGKAWI HOLDINGS SDN BHD (879317-D) adalah syarikat bumiputera sepenuhnya dan telah diperbadankan secara rasmi pada 16 NOV 2009 di bawah Akta Syarikat 1965. Mempunyai seramai 8 orang pemegang saham yang terdiri daripada ahli keluarga Arwah Haji Ismail bin Ahmad.

Syarikat ini di tubuhkan bertujuan untuk menguruskan perjalanan dan hala tuju anak-anak syarikat supaya berjalan lancar dan seiring dengan misi syarikat untuk menjadi sebuah syarikat peneraju utama dan mampu bersaing di pasaran global setanding dengan syarikat gergasi lain.

Pendapatan utama syarikat adalah melalui caj perkhidmatan yang disediakan kepada anak-anak Syarikat.

Antara perkhidmatan-perkhidmatan dan aktiviti semasa syarikat adalah;

  1. Memantau dan mengawal selia perjalanan seharian anak-anak Syarikat . Menganjurkan kursus – kursus berkaitan pekerjaan, memberi latihan dan taklimat untuk meningkatkan kualiti pekerja.
  2. Mengurus serta mentadbir kewangan anak-anak Syarikat untuk memastikan kelancaran proses aliran wang, aset dan tanggungan Syarikat.
  3. Mengendalikan urusan sumber manusia kepada mana –mana anak Syarikat yang memerlukan.
  4. Mengendalikan sepenuhnya urusan pentadbiran dan pengurusan anak-anak syarikat.
  5. Menyediakan satu kumpulan pekerja yang memantau stok-stok barangan kedai dan gudang bagi memastikan bekalan mencukupi dan pada harga yang terkawal.
  6. Menyediakan Kawalan Keselamatan bagi mengawal dan memastikan keseluruhan aset dan semua premis dalam keadaan yang baik dan selamat.
  7. Mengawal selia dan memantau sistem IT semua anak Syarikat agar sistem beroperasi dalam keadaan baik dan lancar.

HIG Langkawi Holdings Sdn Bhd mempunyai tiga (3) anak-anak syarikat dan satu (1) syarikat berkaitan Pengarah.